Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Podpisana umowa na budowę Centrum Kultury w Lisiej Górze

Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał umowę z wykonawcą na budowę Centrum Kultury w Lisiej Górze w systemie zaprojektuj i wybuduj. Koszt tej inwestycji to 14 442 660,00 zł.

Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi:
• Rozbiórka istniejącego budynki handlowo – usługowego
• Przebudowa fragmentu sieci niskiego napięcia oraz sieci wodociągowej biegnącej w północnej części działki
• Budowa wewnętrznej drogi gospodarczej z miejscami postojowymi dla pracowników przy wschodniej granicy działki
• Wykończenie reprezentacyjnego placu przed wejściem głównym do budynku
• Odwodnienie terenu
• Wykonanie przyłączy oraz instalacji sanitarnych, wodociągowych oraz elektrycznych
• Wykonanie oświetlenia ulicznego – z uwzględnieniem energooszczędnego systemu LED
• Wyposażenie w ławki, kosze, słupki oświetleniowe oraz latarnie parkowe
• Nasadzenie czterech drzew ozdobnych od strony zachodniej oraz rabat kwiatowych przy frontowej ścianie projektowanego budynku
• Budowa budynku kulturalno – oświatowego (sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem, sala sceny kameralnej wraz z zapleczem, kawiarnia, pomieszczenia warsztatów kulturalno – oświatowych oraz dydaktycznych, pomieszczenia administracyjno -biurowe, sala prób lokalnych zespołów muzycznych, Gminna Biblioteka Publiczna).

Podpisanie umowy

Skip to content