Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Podpisanie umowy na budowę ulicy Bema oraz drogi w Starych Żukowicach.

Podpisanie umowy

Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła podpisał umowę na zamówienie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lisia Góra” w skład którego wchodzą:
1)Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z elementami odprowadzania wód opadowych na działce nr 1319 w miejscowości Lisia Góra w km 0+000-0+802 (ulica Bema)
2)Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1406/3 w miejscowości Stare Żukowice w km 0+000-0+359 (droga łącząca drogę powiatową z drogą gminną – na wprost cmentarza).

Całkowita cena zadania to 2 206 649,46 zł

Skip to content