Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra

Flaga i godło

 

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra”. Przedmiotem inwestycji jest  realizacja trzech zadań:

  1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 1560/1 w miejscowości Zaczarnie o trzy stale dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszącymi, wyposażeniem, z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.
  2. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego na działce nr 1835 w miejscowości Łukowa o dwie sale dydaktyczne z pomieszczeniami towarzyszącymi, wyposażeniem, z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.
  3. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej na działce nr 315 i 319/4 w miejscowości Breń o salę gimnastyczną z zapleczem – III etap prace wykończeniowe, a także wyposażenie sali gimnastycznej, zagospodarowanie terenu oraz odnowienie elewacji istniejącego budynku szkoły.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej i szkolnej dla dzieci z terenu gminy.

Kwota dofinansowania  wynosi:  6 812 750,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  11 985 770,13 zł

 

Skip to content