Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lisia Góra

Flaga i godło

 

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lisia Góra”. Przedmiotem inwestycji jest realizacja dwóch zadań:

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchnią ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z elementami odprowadzania wód opadowych na działce nr 1319 w miejscowości Lisia Góra w km 0+000-0+802.
  2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1406/3 w miejscowości Stare Żukowice w km 0+000-0+359. W zakresie przebudowy projektuje się wykonanie nawierzchni z ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przebudowa dróg  ma na celu poprawę jakości obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwota dofinansowania  wynosi:  1 799 300,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  2 206 649,46 zł

Skip to content