Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Stowarzyszenie „Małe jest dobre” w Kobierzynie otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Uczniowie przy pomniku Nikifora w Krynicy

Dzięki staraniom Zarządu  Stowarzyszenia  udało się uzyskać dofinansowanie z programu  Poznaj Polskę, które przeznaczone zostało na organizację w dniu 6 października wycieczki do Krynicy.

Uczniowie zaczęli od  zwiedzania  Zagrody Maziarskiej w Łosiu koło Gorlic. Wieś ta od dawna słynęła z tego, że miejscowi – Łemkowie – zajmowali się handlem mazią i smarami. Toteż najpierw dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądała tradycyjna łemkowska zagroda, w której mieszkali rdzenni Łemkowie, następnie zaś mogli się dowiedzieć i zobaczyć, w jaki sposób przed rozwojem techniki była wydobywana maź.

Kolejnym punktem wycieczki była docelowa Krynica. Na początku uczniowie mogli przespacerować się deptakiem krynickim, którym doszli do pijali wód. Tam mogli skosztować wód wydobywanych u źródła, które posiadają cenne mikroskładniki. Następnie przeszli pod pomnik Nikifora – łemkowskiego malarza pochodzącego z Krynicy.

Bardzo atrakcyjnym punktem wycieczki była Jaworzyna Krynicka, na którą uczniowie dostali się kolejką gondolową. Na szczycie czekała na nich przewodniczka górska, z której asystą zeszli na dół słuchając opowieści o roślinności występującej na Jaworzynie, zwierzętach oraz ciekawostkach i legendach związanych z Jaworzyną.

Zwieńczeniem tego owocnego dnia była wizyta w parku linowym – Fabryce Endorfin. Po wysłuchaniu instruktażu uczniowie mogli oddać się szaleństwu na wysokościach, a w tym samym czasie zostało rozpalone ognisko, na którym Panie nauczycielki piekły kiełbaski dla strudzonych wysiłkiem uczniów.

Zmęczeni, pełni wrażeń, ale szczęśliwi późnym wieczorem dotarli do domów.

Dzięki programowi Poznaj Polskę mogliśmy poznać kolejny, piękny fragment naszego kraju.

Skip to content