Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Drodzy Rodzice,

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać młodzi mieszkańcy wsi urodzeni w latach 2009-2017. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny, który pobrać można w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub ze strony www.gov.pl/krus

Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Skierowanie dziecka na trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi. 

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny, a opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie oferuje następujące terminy turnusów:

 

– Horyniec Zdrój 23.06.2024 – 13.07.2024 – schorzenia układu ruchu

 

– Iwonicz Zdrój 10.07.2024 – 30.07.2024 – schorzenia układu oddechowego

 

Termin składania wniosków mija 10 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje uzyskać można
w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie przy ulicy Wałowej 12 oraz pod numerem telefonu (14) 621 59 87 wew. 126.

Skip to content