Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Informacja na temat wstąpienia do służby wojskowej.

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał  4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Zrób „Pierwszy krok” i zarejestruj się na Resortowym Portalu Rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl

Więcej informacji można uzyskać w:

Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tarnowie

ul. Dąbrowskiego 11, 33 – 100 Tarnów

tel. 261 138 650

https://wcrtarnow.wp.mil.pl

ZAPRASZAMY !!!

Skip to content