Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Wybrano Nowy Zarząd WKS Zorza Zaczarnie

W piątek 12 maja w budynku OSP w Zaczarniu odbyło się Walne Zebranie Członków WKS Zorza Zaczarnie. Na początku spotkania Prezes Martuszewski złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego Prezesa dla wieloletniego działacza Zorzy Zaczarnie, Pana Józefa Starzyka. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie Prezes Martuszewski złożył  rezygnację dotychczasowego Zarządu, jednocześnie przedstawiając uzasadnienie tej decyzji. W związku z przyjęciem przez Członków Stowarzyszenia rezygnacji, zostały zarządzone wybory Nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. Po zgłoszeniu kandydatów zostało przeprowadzone głosowanie, w wyniku którego skład nowych władz Zorzy Zaczarnie przedstawia się następująco:

Zarząd Klubu

Prezes – Jakub Papuga

Wiceprezes – Jarosław Starzec

Sekretarz – Robert Kapustka

Skarbnik – Michał Jagiełło

Członek Zarządu Kierownik Drużyny – Marcin Gryboś

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Józef Masło

Członek Komisji – Stanisław Partyka

Członek Komisji – Mariusz Ciochoń

 

Ustępującemu Zarządowi na czele z Panem Prezesem Stanisławem Martuszewskim, składamy Serdeczne Podziękowania za wieloletnią bezinteresowną, pełną poświęceń i zaangażowania działalność na rzecz Klubu WKS Zorza Zaczarnie.

Nowemu Zarządowi Klubu oraz Komisji Rewizyjnej gratulujemy  wyboru oraz życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w działaniach na dla dobra WKS Zorzy Zaczarnie

 

Opracował: Artur Główczyk

/GCS Lisia Góra/

Skip to content