Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Nowej Jastrząbce

Gmina Lisia Góra otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Jastrząbka”  w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Zadanie polega na odnowie terenu zieleni, który aktualnie porośnięty jest trawą i drzewami. W ramach zaplanowanych prac planuje się wycinkę chorych drzew, przygotowanie terenu pod zasianie trawy oraz przygotowanie rabat do nasadzeń, ponadto wykonane zostaną nasadzenia roślinności nowych i zastępczych.

Utworzenie terenu wpłynie pozytywnie na wizerunek i estetykę przyszkolnego terenu zielonego, dodatkowo nowy obszar będzie pełnił funkcję strefy relaksu i wypoczynku dla mieszkańców  i odwiedzających gminę Lisia Góra. Teren będzie również wykorzystywany do organizacji dla uczniów rożnych form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 65 800,00 zł

Kwota dotacji wynosi: 32 900,00 zł

wfosigw logotype - color

Skip to content