Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Herb Gmina Lisia Góra (Małopolska)

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.W zawiązku z powyższym Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:           
– za pomocą Platformy ePUAP /mf0380sted/skrytka          
– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lisia Góra lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w załączniku  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lisia Góra.  

Termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych mija dnia 30 listopada 2022 r. 

 

Do pobrania:

  1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi
  2. Instrukcja wypełniania wniosku
  3. Publikacja
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotów wrażliwych

 

Skip to content