Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot akcyzy dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT.W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

https://www.gov.pl/attachment/dd0a5384-0b8c-4300-ace6-80ff2ef142e1
https://www.gov.pl/attachment/4077da08-3d65-4139-b3d0-f1d2b69dc17d
https://www.gov.pl/attachment/c6f9405d-61b6-41ef-9a50-f1b0573b0f1d
https://www.gov.pl/attachment/c3246fdf-9503-4458-99e6-4c29efaf378a

Oświadczenie producenta rolnego

Skip to content