Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra

Flaga i godło

 

Gmina Lisia Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra”. Przedmiotem inwestycji jest realizacja czterech zadań:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pawęzów w kierunku Brzozówki Etap-1, tj. włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i budowa rurociągu grawitacyjnego.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pawęzów w kierunku Brzozówki Etap-2, tj. włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i budowa rurociągu grawitacyjnego.
  3. Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Pawęzów etap II, tj. rozdzielczej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaczarnie – Etap II, tj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji ciśnieniowej.

 

Kwota dofinansowania  wynosi: 8 952 747,65 zł

Całkowita wartość inwestycji:  9 423 944,89 zł

Skip to content