Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Debata dotycząca wypalania traw na terenie gminy Lisia Góra

W dniu 06.10.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie odbyła się zorganizowana przez Policję debata dotycząca wypalania traw na terenie gminy Lisia Góra. Policja, Straż Pożarna oraz Urząd Gminy apelują o niewypalanie traw i nieużytków rolnych. Powyższe zagrożone jest karą przewidzianą w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

Skip to content