Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Herb Gminy Lisia Góra

Wójt  Gminy Lisia Góra przypomina, że wszyscy  właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie zgłosili  wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków mają ustawowy obowiązek jej złożenia  w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra pok. Nr 10 (Dziennik Podawczy).

Formularz zgłoszenia do pobrania >>tutaj<<

Skip to content