Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Jubileusz 10 – lecia Stowarzyszenia „Małe jest dobre” w Kobierzynie

Zaproszeni goście na tle tortu

10 lat temu, z inicjatywy radnego Ryszarda Witka oraz p. Marcina Cetnara i Rafała Matuszewskiego, powstało w Kobierzynie Stowarzyszenie Małe jest dobre. Początkowo priorytetowym celem Stowarzyszenia było przejęcie zagrożonej likwidacją Szkoły Podstawowej, z czasem jednak jego aktywność rozszerzyła się o działania na rzecz wszechstronnego rozwoju i integracji lokalnej społeczności.

13 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Kobierzynie odbyła się uroczystość Jubileuszu Stowarzyszenia Małe jest dobre, podczas której – w gronie członków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości  – dokonano podsumowania dziesięcioletniej pracy. Prezes Stowarzyszenia, p. Anna Motyka, zaprezentowała w formie multimedialnej prezentacji najważniejsze działania i inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. Szczególny nacisk położyła na dokonania w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych oraz na zmiany, jakie przeprowadzone zostały w zakresie remontów i modernizacji budynku szkoły i wyposażenia sal dydaktycznych. Wyliczyła szereg projektów, dzięki którym udało się pozyskać środki finansowe lub nowoczesne pomoce naukowe. Podkreśliła  zaangażowanie Stowarzyszenia w integrację mieszkańców naszej wsi oraz w pielęgnowania lokalnych tradycji. P. Prezes przypomniała także różnorodne akcje charytatywne, np. zbiórkę darów dla walczącej Ukrainy czy zorganizowaną kilka dni temu loterię fantową, z której dochód przeznaczony został na dofinansowanie operacji małej Izy. Na koniec wręczyła podziękowania tym, którzy przez ostatnie lata ofiarnie pracowali na rzecz Stowarzyszenia i służyli mu pomocą i wsparciem.

Dokonania Stowarzyszenia docenił w swoim przemówieniu Wójt Gminy Lisia Góra, p. Arkadiusz Mikuła, podkreślając, że dzięki tej inicjatywie Szkoła Podstawowa w Kobierzynie zaistniała w lokalnej świadomości nie tylko jako placówka edukacyjna, ale także ośrodek rozwoju, miejsce spotkań i instytucja krzewienia kultury. Natomiast sołtys, p. Ryszard Witek, wspomniał wczesny okres działalności Stowarzyszenia i trudności, z jakimi się wówczas mierzono. Podziękował również p. Dyrektor Szkoły, Krystynie Bajorek, za wieloletnie zaangażowanie i pracę. Prowadzący uroczystość p. Daniel Nędza zwrócił natomiast uwagę na zaangażowanie kadry pedagogicznej szkoły, zarówno w proces dydaktyczny, jak i w stwarzanie przyjaznej atmosfery nauki i rozwoju.

W krótkiej części artystycznej wychowankowie oddziału przedszkolnego oraz uczniowie zaprezentowali swoje taneczne, wokalne i aktorskie umiejętności. Goście byli pod ogromnym wrażeniem talentu młodych artystów, co okazali gromkimi brawami. W miłej i radosnej atmosferze, przy przepysznych słodkościach zapewnionych przez rodziców, świętowano, wspominano i snuto plany na przyszłość jeszcze przez wiele godzin. Był tort, wspólne zdjęcia i przeglądanie Kroniki Stowarzyszenia, a nawet wywiady do lokalnej Telewizji. Oby kolejna dekada działalności Stowarzyszenia Małe jest dobre była równie udana jak dzisiejszy Jubileusz!

Skip to content