Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Konkurs Rady Kobiet w Rolnictwie „Kobiety dla Polskiej Wsi”

Rada Kobiet w Rolnictwie zainicjowała konkurs dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Celem konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Kapituła Konkursu wyłoni jego laureatki w następujących kategoriach:

 1. Kobieta Rolnik;
 2. Kobieta Przedsiębiorca;
 3. Kobieta Kultury Ludowej;
 4. Kobieta Społecznik;
 5. Kobieta Samorządowiec;
 6. Kobieta Innowacyjna;
 7. Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 8. Kobieta w Nauce;
 9. Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Uczestniczki Konkursu powinny spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 2. prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 3. podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-kobiety-dla-polskiej-wsi  

Skip to content