Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Ogromne wyróżnienie dla SKC w Zaczarniu oraz wspaniały sukces szkolnego Wolontariatu w wojewódzkiej edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

Po Mszy świętej na zakończenie XVI Zjazdu SKC w Starym Sączu, z rąk bp Leszka Leszkiewicza członkowie wyróżniających się Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej odebrali specjalne statuetki – wyróżnienia „Fructus Caritatis – Owoc Miłości”, będące wyrazem wdzięczności za pracę i ogromnego zaangażowania. Wśród 5 wyróżnionych znaleźli się także członkowie Szkolnego Koła Caritas w Zaczarniu. Jest to największe wyróżnienie diecezjalne i  ogromny sukces pokazujący działalność dzieci z SKC wraz z opiekunką panią mgr Elżbietą Kuta na rzecz potrzebujących.

Co więcej także w tegorocznym konkursie pt. „Pragnienie świętości – świadectwo życia wolontariuszy SKC” nasi uczniowie osiągnęli kolejny sukces w postaci wyróżnienia. Wykonali prace w kształcie drzewa, a na nim w charakterze owoców wisiały karty z dobrymi uczynkami, informacje o akcjach, działaniach, celach, których realizacji się poświęcili w ostatnim czasie (cały konkurs wygrali członkowie SKC ze Szkoły Podstawowej w Tymowej).

Do tych ogromnych, tegorocznych osiągnięć trzeba także doliczyć sukces nieco wcześniejszy Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Zaczarniu w XVII edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Spośród 21 szkół województwa małopolskiego, które przeszły do II etapu tego konkursu znalazła się również i nasza szkoła. Co więcej w finale, który miał miejsce dnia 7 maja  w Krakowie, na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w budynku Fides nasi wolontariusze zajęli 3 miejsce w całym województwie i wzięli udział w uroczystej gali.

Co podkreślają sami wolontariusze: „Prowadzimy szereg działań na rzecz niepełnosprawnych, seniorów, ale także poszkodowanych. Pomaganie jest fajne, bo daje radość. dobro dawane zawsze wraca, choćby w uśmiechu tych, którym pomagamy. Serce się cieszy!”, a pani opiekunka Elżbieta dodaje: „Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do dalszych działań w czynie, słowie  i w modlitwie”.

Niech wymienione sukcesy będą dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności naszym opiekunom: ks. proboszczowi Robertowi Filipowiczowi i pani Elżbiecie Kuta oraz wszystkim wolontariuszom za ich wszechstronne działania charytatywne oraz staną się inspiracją do dalszej wspólnej działalności.

Wszystkim jeszcze raz składamy gratulacje.

Skip to content